Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja

  • Udruga „IRIS“ pruža socijalnu uslugu privremenog smještaja za žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja te potiče odgovorno roditeljstvo. Udruga prihvaća na smještaj u Sklonište žene i djecu žrtve obiteljskog nasilja na temelju ugovora s ministarstvom nadležnim za djelatnosti socijalne skrbi, a temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb. Za vrijeme privremenog smještaja ženama i djeci žrtvama obiteljskog nasilja osiguravaju se usluge prehrane osiguravanjem potrebnih namirnica, brige o zdravlju, održavanje higijene i osobne higijene, pružanje psihosocijalne potpore, a roditelj je dužan sam brinuti se o zadovoljavanju svakodnevnih životnih potrebama svoga djeteta.
  • Grad Bjelovar je 2003.g. inicirao osnivanje Skloništa za žrtve obiteljskog nasilja Bjelovar te osigurao prostor za provođenje programa. Brigu oko Skloništa preuzela je Udruga invalida Bjelovar sve do 01.05. 2007. godine kada vođenje Skloništa preuzima Udruga za zaštitu žena i djece žrtava obiteljskog nasilja “Iris”.
  • Kapacitet Skloništa je od 01.01.2008.g. do 30.04.2008.g. bio 13 odraslih osoba i djece, a od 01.05.2008.g. se temeljem Aneksa 1. Ugovoru o međusobnim odnosima između Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Udruge za zaštitu žena i djece žrtava obiteljskog nasilja „Iris“ kapacitet proširuje na 16 odraslih osoba i djece, budući da su zadovoljeni zadani uvjeti glede prostora, opreme, stručnih i drugih radnika za pružanje skrbi izvan vlastite obitelji u okviru privremenog smještaja za 16 odraslih osoba i djece – žrtvi obiteljskog nasilja.
  • Od kada je Udruga Iris preuzela vođenje Skloništa do 31.12.2015.g. raliziran je smještaj za 413 korisnika.
  • U Skloništu žene i djeca imaju pravo boraviti maksimalno do godinu dana.
  • Stručni tim Skloništa čine: psiholog, socijalni radnik, socijalni pedagog.

2016_03_sigurnakuca_24

  – Autor teksta: N.I. (11 god.)