Kontakt

UDRUGA ZA ZAŠTITU ŽENA I DJECE ŽRTAVA OBITELJSKOG NASILJA „IRIS“ BJELOVAR
OIB: 50364916640

Adresa: J.J. Strossmayera 2 p.p. 48, 43 000 BJELOVAR

Email: udruga.iris@gmail.com

Tel: 043 252 114

Mob: 091 506 7009

091 406 7009

IBAN: HR9223600001101951791